คณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อสอบสวนและศึกษาสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดภาคใต้ ขอขยายเวลาการศึกษาพิจารณาเรื่องดังกล่าวออกไปอีกจนหมดวาระการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นับตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2551

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)