หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

นายโคทม อารียา สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ขอลาออกจากตำแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2550

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)