หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

รายงานของคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา เรื่อง การติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่และเงินนอกงบประมาณกรมโยธาธิการและผังเมือง ประจำปีงบประมาณ 2552

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)