รายงานการวิจัยเรื่องการสร้างตัวบ่งชี้เพื่อประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภา = An Establishment of Indicators for Evaluating Performances of the Senate Standing Committee

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)