หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

รายงานการวิจัยเรื่อง"ผลกระทบของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ : ข้อดีข้อเสีย" = "The Impact Privatization of State-Owned-Enterprises : Pros and Cons"

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)