หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

การขยายถนนทางหลวงหมายเลข 2023 จากแยกอำเภอกุมภวาปี ผ่านอำเภอศรีธาตุ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ไปยังอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น 4 ช่องจราจร

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)