หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านวิชาการให้กับคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ โดยกลุ่มงานคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณสำนักกรรมาธิการ 1 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)