หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

การเพิ่มประสิทธิภาพในการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) เพื่อเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา กรณีศึกษา : ประเภทวิชาตำแหน่งผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับชำนาญการ

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)