การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของกลุ่มงานพระราชบัญญัติและญัตติ 1 สำนักการประชุม สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)