บันทึกการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญทั่วไป) วันอังคาร ที่ 2 ตุลาคม 2555 ณ ตึกรัฐสภา

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)