หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

AIPO รายงานการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การรัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 24 ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 7-12 กันยายน พ.ศ. 2546

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)