หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

ที่ระลึกเนื่องในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของวุฒิสภา วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2538 ณ วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)