หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

หนังสือที่ระลึก ในการที่รัฐสภาได้รับพระราชทานผ้าพระกฐินไปถวายพระภิกษุที่จำพรรษา ณ วัดสามพระยา กรุงเทพมหานคร วันที่ 1 พฤศจิกายน 2537

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)