หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาหาแนวทางกำหนดทางน้ำและการสร้างสะพานข้ามลำน้ำยามให้เป็นของหน่วยงานราชการใดหน่วยงานหนึ่ง

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)