หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาการก่อสร้างสะพาน (คสล.) ข้ามลำน้ำปาว จากบ้านโคกน้อย เทศบาลตำบลจำปี ผ่านไปยังอำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)