หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

พ.ร.ฏ.ว่าด้วยการจัดซื้อที่ดิน แลอสังหริมทรัพย์อย่าง อื่นเพื่อสร้างทางรถไฟต่อสายรถไฟหลวงฝั่งตวันออก แลฝั่งตะวันตก ตอนที่ 1 ตั้งแต่ทางรถไฟสายเหนือท ี่กิโลเม็ตร์ 8.500ถึงแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตวันออก

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)