หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

ขอเสนอญัตติให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาการผังเมือง

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)