แนวทางหรือนโยบายในการควบคุมหรือจำกัดการอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนการควบคุมและจำกัดร้านค้าอาวุธปืน และยกเลิกโครงการปืนสวัสดิการแก่ข้าราชการที่หน่วยงานต่างๆ จัดทำขึ้น

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)