หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน รายงานผลการตรวจสอบที่ 317/2550 เรื่อง สิทธิในการรับบริการทางสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมจากโรงพยาบาลพญาไทย 1 และแพทยสภา

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)