หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประจำปี พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2549 และรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2549 และ 2548

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)