หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

หนังสือจากวุฒิสภาเรื่องได้พิจารณาและรับทราบรายงานผลการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาการศึกษาโรงเรียนเอกชนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปี พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2548 แลละ พ.ศ. 2549 รายงานกิจการประจำปี พ.ศ. 2550 ของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)