หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา เรื่อง การติดตาม ตรวจสอบ ปัญหา อุปสรรคและความก้าวหน้าของการปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษา ในวันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2547 โรงเรียนไผทอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)