หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร การวิจัย เรื่อง การสร้างตัวบ่งชี้เพื่อประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภา = An Establishment of Indicators for Evaluating Performances of the Senate Standing Committee

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)