หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

รายงานการวิจัย เรื่อง การสร้างตัวบ่งชี้เพื่อประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ คณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภา = An Establishment of Indicators for Evaluating Performances of the Senate Standing Committee

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)