หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

โวหารภาพพจน์ในวรรณกรรมซีไรท์ที่สื่อสะท้อนสภาพการเมืองไทย = Figures of Speech in the S.E.A. Write Award Literature Depicting Thai Politics

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)