สมาชิกไม่ครบองค์ประชุม ขอเลื่อนการพิจารณาไป (ครั้งที่ ...)

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)