พระบรมวงศเธอ พระองค์เจ้าธานีนิวัติ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒยากร ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ทรงกระทำคำประฏิญาณ

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)