ประชุมลับเพื่อจะให้ความเห็นชอบ ในการแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ตามหนังสือของประธานองคมนตรี เสนอมาตามรัฐธรรมนูญ

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)