หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

กรอบการเจรจากู้เงินต่างประเทศตามแผนการก่อหนี้จากต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2552 ภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ 2552 (ครั้งที่ 8/2552)

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)