หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

การให้ความเห็นชอบเอกสารสำคัญที่เกี่ยวกับความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจาในกรอบอาเซียน+3 และการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (ครั้งที่ 2/2552)

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)