หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

รัฐบาลขอให้ที่ประชุมรัฐสภาตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 10

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)