หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ตามมาตรา 211 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ต่อจากครั้งที่ 1 (สมัยสามัญทั่วไป) วันพุธที่ 23 มีนาคม 2548 (ครั้งที่ 1/2540)

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)