หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ตามมาตรา 211 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ครั้งที่ 1/2548)

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)