หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

รัฐมนตรีแถลงนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อขอรับความไว้วางใจรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 69

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)