หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

ประกาศพระบรมราชโองการตั้งนายกรัฐมนตรี ตั้งและแต่งตั้งรัฐมนตรี (ครั้งที่ 2/2489)

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)