หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

ญัตติ เรื่อง ขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล (ครั้งที่ 4/4 มิถุนายน 2525)

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)