หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

พิจารณาให้ความเห็นชอบสนธิสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยและมาเลเซีย เกี่ยวกับการแบ่งเขตทะเลอาณาเขตของประเทศทั้งสอง และบันทึกความเข้าใจระหว่างอาณาจักรไทยและมาเลเซีย ว่าด้วยการแข่งเขตไหล่ทวีประหว่างประเทศท้งสองในอ่าวไทย

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)