หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

รัฐบาลขอรับความเห็นชอบของรัฐสภา ตามนัยแห่งมาตรา 76 ของรัฐธรรมนูญ(ต่อ)

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)