หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

รัฐบาลขอรับความเห็นชอบของรัฐสภา ตามนัยแห่งมาตรา67 ของรัฐธรรมนูญ

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)