หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

รัฐบาลแถลงนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อขอรับความไว้วางใจของรัฐสภา ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 69

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)