หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

กฐินพระราชทานของวุฒิสภา พ.ศ. 2543 : วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2543 ณ วัดหิรัญรูจีวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)