ให้ที่ประชุมวุฒิสภาหารือร่วมกันเพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาสถานการณ์อุทกภัยของประเทศในปัจจุบัน

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)