ร่างพระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารบางส่วนของส่วนราชการในกระทรวงศึกษาธิการไปเป็นของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. .... (ครั้งที่ 40/2521)

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)