ร่างพระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารบางส่วนของส่วนราชการในกระทรวงศึกษาธิการไปเป็นของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประธานเยาวชนแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. .... (ครั้งที่ 29/2521)

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)