ร่างพระราชบัญญัติโอนกิจกรรมบริหารบางส่วนของสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. .... (ครั้งที่ 12/2517)

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)