หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

ร่างพระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินในท้องที่ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ให้แก่นายจ้องเกาะหิ้น แซ่จ้อง พ.ศ. .... (ครั้งที่ 7/2516 ชุดแรก)

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)