หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

ขออนุญาตใช้ข้อบังคับการประชุมปรึกษาของวุฒิสภา พ.ศ. 2512 ไปพลางก่อนโดยอนุโลม

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)