หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

ปรึกษาที่ประชุม เรื่อง เห็นสมควรที่จะเพิ่มวันประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทำหน้าที่รัฐสภา อีก 1 วัน หรือไม่

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)