หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินสายกำแพงเพชร-สุโขทัยในท้องที่อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย พ.ศ. .... (ครั้งที่ 22/2516)

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)