ร่างพระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารบางส่วนของเทศบาลเมืองนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปเป็นของสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. .... (ครั้งที่ 62/2521)

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)